Hans Villy Friberg 17.6 – 2.7

HVF

Annonser

Vi öppnar för säsongen 2017 med vernissage 14.4 kl. 12-16

                          Annika Wennberg                                                                   Louise Villa

 

Nu öppnar vi för säsongen!  14.4 – 30.4  2017

Annika Wennberg visar träskulpturer  
Louise Villa visar måleri.

V e r n i s s a g e  Fredag 14.4 kl 12-16

Övriga öppettider: Påsken 14 – 17.4 kl 12-16. Lörd och Sönd kl 12-16

Hjärtligt Välkomna  !

Konstlotteriet i konstföreningen FREON

Konstföreningen FREON höll årsmöte på Röstånga Gästgifvaregård i söndags 26.2

Nya styrelsen är : Ordförande:  Martina Rosdahl,

Sekreterare: Beata Ripa,

Utställningsansvarig: Ulla Strandberg

Kassör: Elisabeth Ripa

Revisor: Katarina Andersson

Valberedning: Christopher Ripa

Vi gratulerar Sixten Borg från Stångby som vinnare i konstlotteriet.

Kirsten Andersson berättade om det konstverk som vi köpt in av henne till lotteriet.

Dags att förnya / bli medlem i Konstföreningen Freon

Medlem i Konstföreningen FREON

Det kostar endast 50 kr per person och år.

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro: 104-1433
Meddela namn och email så vi kan skicka ut inbjudningar till vernissager mm.

Välkommen som medlem!

/ Styrelsen

Utställningar 2017

Säsongstart Påsk

14 – 17 .4 och  22 – 30.4 

Louise Villa  måleri  / Annika Wennberg träskulpturer

6.5 – 21.5     Lovisa Olsson                             foto

27.5 – 11.6   Pontus Ikander                          skulptur

 17.6 – 2.7    Hans Villy Friberg                    akvarell

8.7 – 23.7     Fanny Livdotter                     installation/ teckning

29.7 – 6.8      Ulla Mosegaard.                    pastellkrita / akvarell

12.8 – 27.8    Beata Ripa                               måleri

27.8               Beata Ripa                         workshop  / majblommekommiteen

2.9 – 17.9       Höstsalong

23.9 – 8.10     Maja Lindén                            akvarell